7.5.2022 – Den Haag – Hofbad – INFORMACIJE
21.5.2022 – Privatna zabava
11.6.2022 – Rotterdam – Svadba
18.6.2022 – Rotterdam – uskoro više informacije
7.10.2022 – Privatna zabava